Keyword Discovery Voorwaarden en Regels

Prijzen

Trellian en Keyword Discovery behouden zich het recht voor om prijswijzigingen op onze website te tonen zonder mededeling. Bestaande klanten krijgen tenminste 30 dagen vooraf bericht dat prijswijzigingen worden doorgevoerd. Reeds vooraf betaalde volledige abonnement services zullen niet hieronder vallen met betrekking tot deze prijswijzigingen tot aan de vervaldatum van desbetreffende abonnements periode.

Tijdens de 30 dagen mededelingen periode, hebben bestaande klanten de mogelijkheid en het recht om hun abonnement aan services te annuleren voordat de nieuwe prijsstructuur is ingegaan.

Wijzigingen en Modificaties

Trellian en Keyword Discovery behouden het recht om technische, interface en service wijzigingen te maken zonder mededeling. Natuurlijk kunt u uw toevlucht zoeken tot annuleren in het geval van modificaties van relevante service overeenkomst. Doorgaan met het gebruik van de site en/of service na de wijzigingen of modificaties zal betekenen dat u accoord gaat met de voorwaarden.

Service Niveau's en Toegang

We zullen ons uiterste best doen om onze website beschikbaar te maken op alle momenten, maar kunnen niet garanderen dat het zal werken zonder onderbrekingen of zonder fouten zal zijn. Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor gevallen van onbeschikbaarheid. In gevallen waar service niet beschikbaar is voor meer dan 30% van de tijd in één kalendermaand, dan zullen de abonnementsprijzen worden kwijt gescholden voor die bepaalde maand.

Toegang tot de website is gratis voor iedereen. Toegang tot paswoord beschermde secties van de site is beperkt en kan slechts worden bezocht met een geldig abonnement. Een geldig abonnement is account gebaseerd en is alleen geldig per enkele gebruiker. Doorgave door gebruiker van abonnement login details om derden toegang te verlenen is strikt verboden en zal resulteren in annulering van uw account zonder enige vorm van restitutie.

Automatische oplossingen, inclusief tools, software toepassingen, online systemen gebruikt om automatische zoekopdrachten uit te voeren kan SLECHTS worden uitgevoerd via Keyword Discovery API.

We behouden het recht om een door u geplaatste bestelling te weigeren.

Mededelingen

Mededelingen zullen worden gedaan in de vorm van een email of een aankondigings post op het Keyword Discovery.com forum.

Beëindiging

Beëindiging met Reden. Deze Overeenkomst kan per direct worden beëindigd door één der partijen door mededeling te geven van een van de volgende gevallen; (i) Als de ander ophoudt met het doen van zaken, of anderwijze zijn zakelijke operaties beeindigd; of (ii) Als de ander niet op tijd beveiligd of licentie registratie vernieuwd, toestemming, autorisatie of goedkeuring van het gedrag van zijn bedrijven op de manier uitgelegd in deze overeenkomst of als zulke licentie, registratie, toestemming, autorisatie of goedkeuring is ingetrokken of opgeschort en niet opnieuw terugkomen binnen dertig (30) dagen; of (iii) Als de ander materiaal provisie van deze overeenkomst en mislukt om zulke breuk volledig te boven te komen binnenin dertig (30) dagen (tien (10) dagen in het geval van mislukking om te betalen) of schriftelijke mededeling beschrijven de breuk; of (iv.) Als de ander wordt ingewilligd of bescherming zoekt onder een faillisement ontvangerschap trust akte, creditor’s arrangement compositie of vergelijkbare verwerking, of als een procedure is ingesteld tegen de ander en niet binnen dertig (30) dagen wordt opgeheven.

Beëindiging van Service. U mag uw service beëindigen en annuleren op elk gewenst tijdstip met de gestopt gebruik van deze website.

Garantie

De Keyword Discovery service vertrouwd op data genomen van een aantal providers, inclusief derde partij providers. We verkrijgen en updaten data op onze site op een wekelijkse basis. We proberen ook om kwaliteit data aan te bieden en en kwaliteitsfilters toe te passen indien mogelijk, maar als een algemene regel geloven we dat pure data meer waardevol kan zijn en meer representatief. We kunnen geen aansprakelijkheid nemen voor gevallen van onjuiste data en/of kwaliteit niveau's.

We garanderen ook dat Trellian en Keyword Discovery geen derde partij contract verplichtingen zal schenden met betrekking tot derde partij data aanbieders.

Beperking van Aansprakelijkheid

ONDER GEEN GEVAL ZAL WELKE PARTIJ DAN OOK AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE ANDERE PARTIJ OF WELKE DERDE PARTIJ DAN OOK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, DAARUIT VOLGEND, SPECIALE OF VOORBEELD DIENENDE SCHADES (ZELFS ALS DIE PARTIJ HEEFT GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADES), VOORTKOMEND UIT PROVISIE VAN DEZE OVEREENKOMST ZOALS, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VAN WINSTDERVING OF GEANTICIPEERDE WINST OF VERLIES, KOSTEN VAN VERTRAGING OF MISLUKTE AFLEVERING, OF AANSPRAKELIJKHEID AAN DERDE PARTIJEN VOORTKOMEND VAN WELKE BRON DAN OOK.

Als voor welke reden dan ook we aansprakelijk worden gehouden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag betaald door u voor de desbetreffende service(s).

Force Majeure

Geen partij zal aansprakelijk zijn voor de mislukte uitvoering van zijn verplichtingen onder onder deze Overeenkomst, behalve voor betalings verplichtingen, als zulke in gebreke blijven is veroorzaakt de voorkoming van een event niet onder de redelijke controle van zulke partij, inclusief zonder beperking, brand, overstroming, stakingen en andere industriële verstoringen, ontbreken van ruwe materialen aanbieders, mislukking van transport, ongelukken, rellen, opstanden, acts van God of opdrachten van overheid bureau's.

Overheid Wet

Deze Overeenkomst zal worden bestuurd door de Australische Wet en de Staat Victoria heeft exclusieve jurisdictie in verband hiermee. Trellian en Keyword Discovery zal meewerken met alle desbetreffende wetten onder deze jurisdictie.

Afscheiding

Als een rechtbank of wet of andere tribunale of competente jurisdictie enige provisie vindt van deze Overeenkomst ongeldig, illegaal, of niet uitvoerbaar, de overblijvende porties van deze Overeenkomst zullen volledig in tact blijven en zo worden opgesteld als de originele bedoeling en reden van deze Overeenkomst als hierin vermeld.

Inconsistente termen

De partijen gaan accoord dat de termen en condities van deze Overeenkomst gaan voor elke tegenstrijdige of aanvullende termen in een aankoop bestelling (Of er moet een schriftelijk akkoord zijn bereikt door beide partijen), sales erkenning, bevestiging of andere document uitgegeven door één van de partijen.

Privacy

Trellian en Keyword Discovery verzamelt en behoudt alle persoonlijke informatie over u dat is in relatie tot uw gebruik van deze service. Dit is inclusief maar niet beperkt tot uw: Naam, Contact Details en Factuur Details. U autoriseert ons om deze data te gebruiken voor marketing redenen voor andere Trellian of geassocieerde services.

Trellian verkoopt niet of biedt derde partijen persoonlijke informatie aan verzamelt als onderdeel van uw gebruik voor deze service.

We monitoren uw gebruik van deze service in real time zo dat we kunnen vaststellen wat de effectiviteit is van het systeem en om uw zoek volumes in de gaten te houden in geval van API beperkte allocaties. We slaan ook op en onderhouden uw unieke trefwoord data "Project bestanden" voor uw exclusieve toegang.

Uw gebruik van deze service en de data geassocieerd met uw gebruik is nog verzameld nog behouden voor de reden van hergebruik in Keyword Discovery of in een andere Trellian toepassing of service.

Door deze voorwaarden en condities te accepteren, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke informatie zoals hierboven aangegeven.